بایگانی اسناد

امروزه بروکراسی اداری یکی از دست و پاگیرترین و مهم ترین موانع رشد هر شرکتی می باشد.

حتما برای شما پیش آمده برای بازخوانی یک سند (فاکتور، نامه و…) مجبور بوده اید اتاق خود، طبقه خود و یا حتی گاها ساختمان خود را ترک کنید به اتاق بایگانی رفته و در میان انبوه زونکن های دست و پا گیر ساعت ها زمانتان را از دست بدهید یا حتی گاهی برای دسترسی به یک فایل word، excel ، pdf و یا حتی یک عکس بعد از جست جوهای زیاد با کلافگی تمام از خیرش گذشته اید، و چه خوب بود اگر نرم افزاری وجود داشت که می توانستیم از دفتر خود تنها با چند کلیک سند یا فایل مورد نیازمان را به دست بیاوریم.

با نرم افزار بایگانی اسناد میلیونر خودتان را از شر زونکن های مزاحم راحت کنید

 

نمایش دادن همه 2 نتیجه

فهرست
question